Mannen som lagde Ole Bulls fiolin

Gasparo da Salo, 1542–1609, omtales som ”oppfinner” av fiolinen, slik vi kjenner den. Om det ikke er helt korrekt, var han i alle fall en av de første og mest innflytelsesrike fiolinbyggerne.

Mannen het egentlig Gasparo di Bertolotti, ble født i Salo, og vokste opp i en familie med flere glimrende musikere. Hans bestefar skal ha produsert strenger til strykeinstrumenter. Gasparo selv ble grundig skolert i musikk, samtidig som han lærte instrumentbygging. Han ble tidlig en meget dyktig og anerkjent håndverker.

Rundt 80 av instrumentene han laget, eksisterer fortsatt og er høyt skattet av sine brukere. Sammenlignet med en Stradivarius skal en da Salo ha en dypere, fyldigere tone som bærer spesielt godt. Særlig gjelder dette bratsjene, som skal være enda litt finere enn fiolinene.

En av de mest berømte eierne av en da Salo-fiolin var Ole Bull som sjarmerte hele Europa med den heftige, virtuose spilleteknikken sin. Fiolinen er utstilt i Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her:

Populære sider om Gardasjøen