Gargnano i vannkanten

Gargnano ligger på vestsiden av Gardasjøen og er det viktigste tettstedet i kommunen av samme navn. Kommer du hit sjøveien, møter du en rad staselige, til dels meget gamle hus bak en smal ”strandpromenade” som partivis er bygget på påler i vannkanten. Bak husene skråner terrenget ganske bratt opp mot hovedveien.

Til forskjell fra mange av stedene rundt Gardasjøen er Gargnano ikke først og fremst basert på turisme. Det forhindrer ikke at det er mange gode hoteller, hyggelige kafeer og restauranter her. Men folk arbeider med andre ting også, for eksempel jordbruk og skogbruk. De forskjellige små tettstedene i kommunen ligger spredd i et stort, tynt befolket område innenfor det vernede området Parco Alto Garda Bresciano, som har hovedkontoret sitt her.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her:

Populære sider om Gardasjøen