Parco Alto Garda Bresciano - natur og kultur

Parco Alto Garda Bresciano er et landskap som ble vernet i 1989 – 38 000 hektar land langs den nordvestre siden av Gardasjøen, omtrent fra Salo til Limone, hvor det i alt bor 27 000 mennesker. Vestover omfatter parken både jordbruksområder og vill natur, men for det meste fjell med topper opp mot 2000 meter. Den geografiske posisjonen, geologiske forhold og sjøens innflytelse på klimaet har gitt dette området en rik og særegen flora og fauna. Mennesker har ferdes her og satt spor etter seg gjennom flere tusen år, men området er så svært og naturen så veldig at det menneskeskapte bare blir noen små parenteser i helheten.

Hovedkontoret for Parco Alto Garda Bresciano ligger i Gargnano nede ved sjøen. Men parken har også et besøkssenter, og det ligger i Prabione, Tignale og omfatter et moderne og meget mangfoldig museum – nesten magisk i sin måte å fremstille historie og miljøer på. Museet består av ti haller hvor bilder og lyd, rekonstruksjoner og autentiske gjenstander forteller om naturen og menneskene som har levd i den. Man kan også følge gamle ferdselsveier hvor skogen har mye å fortelle – om dyr og mennesker, om røvere og kullbrennere og farende folk.

Senteret selger blant annet turkart og annen informasjon om området. Åpent fra 1. mars til 14. desember, alle dager unntatt fredag.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her:

Populære sider om Gardasjøen