Peschiera historisk

Arkeologiske funn viser at folk har ferdes, bodd og drevet handel i området siden førhistorisk tid. Der hvor den moderne delen av Peschiera del Garda ligger i dag, anla romerne i sin tid byen Ardelica (ell. Arilica), et viktig handelssentrum med sitt eget rederforbund, Collegium naviculariorum Ardelicensium. I Plinius den eldres Nauralis Historia fra 1. århundre er også Ardelica nevnt. Byen lå ved Via Gallica, romertidens viktige forbindelseslinje mellom Brescia og Verona.

Under langobardenes herredømme fikk byen i 744 navnet Piscaria (fiskeplass), siden fiske var hovednæringen. I 961 omtales byen som fortezza del Garda (Garda-borgen). Under della Scala-familiens herredømme ble den enkle borgen utvidet, Gonzaga-familien overtok, og i 1440 ble festningsbyen et hovedkvarter for Republikken Venezia.

Festningsverkene i Peschiera fikk økende betydning de nesten hundreårene. De ble kraftig utbygget av Napoleon, og spilte en sentral rolle under napoleonskrigene. I neste omgang ble de ytterligere forsterket av de østerrikske herskerne. Under den første italienske frigjøringskrigen i 1848 måtte østerrikerne likevel, etter seks ukers beleiring, overgi Peschiera – inntil videre. Først i 1866 ble hele området rundt den sørlige delen av Gardasjøen en del av Italia.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her:

Populære sider om Gardasjøen